• Fitpimp jest aplikacją typu „social”
  • Na społecznośći aplikacji składać się będą osoby uprawiające sport na każdym etapie zaawansowania
  • Celem aplikacji jest zmotywowanie do ćwiczeń poprzez współzawodnictwo użytkowników dobierajcych się w pary
  • Rywalizacja polega na dzieleniu się zdjęciami, które pod względem postępów i sportowej aktywności użytkowników ocenia społeczność
  • Fitpimp to również platforma współpracy z trenerami personalnymi, którzy mogą założyć dedykowane konto i promować swoje usługi
  • Konto każdego użytkownika posiada proste i intuicyjne tabele (treningowa, diety i wagi), które po zatrudnieniu trenera są mu udostęniane do edycji
  • Trener ma pełny wgląd w postępy swojego podopiecznego.